Ostatní projekty

Během školního roku 2011/2012 se žáci na I. stupni seznamovali s literaturou, kterou ve školních letech rádi četli jejich rodiče a prarodiče. Projekt byl realizován formou četby žáků, předčítáním, prací s textem a ilustracemi.

Mnozí jistě v médiích zaregistrovali, že z pátku 30. března na sobotu 31. března se konala již po dvanácté Andersenova noc a spousta dětí spalo mimo domov v knihovnách nebo ve školách. Chtěla bych se s Vámi podělit o průběhu Andersenovy noci na naší škole v Benešově.

Pod názvem „Útěk do divočiny“ se skrývá environmentální projekt střediska ekologické výchovy Rychta v obci Krásensko. Do tohoto projektu se zapojili také žáci našeho 8. ročníku.

V letošním školním roce se žáci 6. a 7. ročníku již podruhé zúčastnili projektu Záložka do knihy spojuje školy, který realizuje Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - Pedagogická knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě.

Žáci 1. - 5. ročníku se během měsíce května a června účastnili projektu Den Evropy.

V rámci projektového dne, který proběhl 20. 4. 2011, putovali žáci prvního stupně za velikonočním tajemstvím.

Učíme se chránit naši planetu.

 26. listopadu 2010 uplynulo 120 let od narození regionálního umělce, akademického malíře Františka Řehořka. Jeho život a tvorbu si žáci 1., 2. a 3. ročníku připomněli v hodinách výtvarné výchovy a českého jazyka.

Naše škola se letos zapojila do 2. ročníku projektu Záložka do knihy spojuje školy. Cílem projektu je podpora dětského čtenářství a navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami prostřednictvím výměny záložek do knih. Na základě přihlášek byly z českých a slovenských škol vytvořeny dvojice podle typu školy a počtu přihlášených žáků. Oběma školám byla zaslána kontaktní adresa přidělené partnerské školy ve druhém státě.