ZŠ a MŠ Benešov, okres Blansko

Název projektu dle MS2014+:

ZŠ a MŠ Benešov, okres Blansko

Registrační číslo projektu dle MS2014+:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004520

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ

Anotace projektu: Cíl projektu je kombinací následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, spolenčné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 758 325,00 Kč.

Datum zahájení fyzické realizace projektu - 16. 1. 2017

Celková doba realizace projektu - 24 měsíců

Datum ukončení fyzické realizace projektu - 15. 1. 2019