Organizace školního roku 2020/2021

Prázdniny ve školním roce 2020/2021
1. 9. 2020 Zahájení vyučování školního roku
29. 10. - 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny
23. 12. 2020 - 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny
4. 1. 2021 Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
28. 1. 2021 Ukončení I. pololetí
29. 1. 2021 Jednodenní pololetní prázdniny
22. 2. - 28. 2. 2021 Jarní prázdniny
1. 4. 2021 Velikonoční prázdniny
30. 6. 2021 Ukončení II. pololetí
1. 7. - 31. 8. 2021 Hlavní prázdniny
1. 9. 2021 Zahájení vyučování školního roku 2021/2022
Termíny pedagog. rad

Pondělí 31. 8. 2020        8,30 hod

Čtvrtek 19. 11 .2020    13,00 hod

Čtvrtek 21. 1. 2021      13,00 hod

Čtvrtek  22. 4. 2021     13,00 hod

Středa 23. 6. 2021        13,00 hod

Termíny tř. schůzek
 

Čtvrtek 24. 9. 2020     v 16.00 hod - 1. třída

Čtvrtek 26. 11. 2020    od 14,00 hod do 17.00 hod

Čtvrtek 14. 1. 2021      od 14,00 hod do 17.00 hod

Úterý 29. 4. 2021         od 14,00 hod do 17.00 hod

Zápis do 1. třídy 13. 4. 2021
Zápis do MŠ 11. 5. 2021
LVK 1. 2. - 5. 2. 2021
Konzultační hodiny

ŘŠ, VP úřední hodiny, indiv. dle potřeby

TU dle potřeby, indiv. domluva s rodiči

Ředitelské volno

Pouze v případě závažných provozních důvodů.