Organizace školního roku 2021/2022

Prázdniny ve školním roce 2021/2022
1. 9. 2021 Zahájení vyučování školního roku
27. 10. - 29. 10. 2021 Podzimní prázdniny
23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny
3. 1. 2022 Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
31. 1. 2022 Ukončení I. pololetí
4. 2. 2022 Jednodenní pololetní prázdniny
7. 3. - 13. 3. 2022 Jarní prázdniny
14. 4. 2022 Velikonoční prázdniny
30. 6. 2022 Ukončení II. pololetí
1. 7. - 31. 8. 2022 Hlavní prázdniny
1. 9. 2022 Zahájení vyučování školního roku 2022/2023
Termíny pedagog. rad

Pondělí 31. 8. 2021        8,30 hod

Čtvrtek 18. 11 .2021    13,00 hod

Čtvrtek 20. 1. 2022      13,00 hod

Čtvrtek  21. 4. 2022     13,00 hod

Čtvrtek 23. 6. 2022      13,00 hod

Termíny tř. schůzek
 

Čtvrtek 23. 9. 2021     v 16.00 hod - 1. třída

Čtvrtek 25. 11. 2021    od 14,00 hod do 17.00 hod

Čtvrtek 13. 1. 2022      od 14,00 hod do 17.00 hod

Čtvrtek 28. 4. 2022         od 14,00 hod do 17.00 hod

Zápis do 1. třídy 12. 4. 2022
Zápis do MŠ 10. 5. 2022
LVK 7. 2. - 11. 2. 2022
Konzultační hodiny

ŘŠ, VP úřední hodiny, indiv. dle potřeby

TU dle potřeby, indiv. domluva s rodiči

Ředitelské volno

27. 9. 2021

Pouze v případě závažných provozních důvodů.