Dopravní výchova

Prosluněné páteční ráno 26. června patřilo na benešovské škole malým cyklistům.

Výcvik a výuka dětí na dětských dopravních hřištích patří k nejúčinnějším formám dopravní výchovy dětí.

Cílem dopravní výchovy ve 4. ročníku je bezpečné chování dětí v silničním provozu, předvídání rizik, správné vyhodnocování situace, získání a utváření návyků do budoucna.