Dopravní výchova v 1. ročníku

    Dopravní tematice se žáci 1. ročníku věnovali od začátku školního roku. Pomocí pracovních sešitů a obrázků se v hodinách prvouky učili, jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu. Žáci získávali vědomosti zábavnou formou her, doplňovaček a činností, které jsou jim blízké a nenásilnou formou je přivedou ke správnému pochopení dopravních situací. Dovednost správného pohybu po chodníku a přecházení přes silnici si prvňáčci osvojovali v rámci vycházek do okolí školy.

    Při pobytu venku se také seznamovali s významem a nutností dopravních značek, pozorovali silniční provoz, určovali druhy vozidel, cvičili se v orientaci a určovali vzdálenosti.

    V hodině českého jazyka žáci popisovali svoji cestu do školy. Ve výtvarné výchově navrhovali takové oblečení, aby je řidič auta dobře viděl, malovali různé dopravní situace. 

   Tematika dopravní výchovy je pro děti zajímavá a potřebná. V prohlubování znalostí pravidel silničním provozu  budeme pokračovat  i v příštím školním roce.