Mezinárodní projekt OUR LIFE

„Quality label“ neboli „Certifikát kvality“ je ocenění, které získala naše škola za práci v rámci mezinárodního projektu „Our life“.

Školní rok uběhl jako voda a nám nezbývá než všem mezinárodním partnerům, s nimiž jsme spolupracovali v projektu "Our life", popřát příjemné prožití prázdnin. V posledních měsících školního roku jsme si vyměnili informace o oslavách Svátku matek a Mezinárodního dne dětí. Odeslali jsme dopisy, ve kterých děti v anglickém jazyce popisují své plány na prázdniny a dopisy se stejnou tématikou jsme také obdrželi od našich přátel.

Výuková metoda založená na srovnávání kultur a tradic rozličných národů, v tomto případě tradičních oslav velikonočních svátků u nás, ve Velké Británii, Polsku, Řecku a dalších evropských zemích, byla pro naše děti zajímavá a mnohdy přinesla velmi překvapivé závěry.

V měsíci březnu bylo úkolem všech účastníků mezinárodního projektu Our life popsat hlavní město své země.

Jak popsat oblast ve kterém žijeme, abychom co nejlépe vystihli její půvab a atraktivnost, byla otázka, kterou jsme si kladli v měsících leden a únor. Vyfotografovat, popsat v anglickém jazyce místa, o kterých si myslíme, že jsou pro Benešov a Kořenecko typické, nám zabralo nějaký čas. Z těchto materiálů jsme pak společně navrhli prezentace, které do konečné grafické podoby zpracovala Monika Koudelková, žákyně 6. ročníku.

 

Měsíc prosinec patří bezesporu k nejkrásnějším měsícům v roce. Nabízí kouzelnou atmosféru v adventním čase, mnoho báječných prožitků a chvil strávených s našimi nejbližšími, ale i mnoho inspirativních témat do školních tříd.

První výměnná korespondence proběhla úspěšně, obdrželi jsme dopisy, fotografie a pohlednice z mnoha zemí. Tuto korespondenci budeme opětovat v měsíci prosinci, kdy mimo jiné, popřejeme našim mezinárodním přátelům šťastné prožití vánočních svátků.

Naše škola se prostřednictvím evropského portálu eTwinning zapojila do mezinárodního projektu nazvaného „OUR LIFE“. Projektu se účastní 16 evropských škol z následujících zemí : Velká Británie, Polsko, Finsko, Řecko, Německo, Portugalsko, Rumunsko, Itálie, Francie, Turecko, Dánsko a Česká republika. Organizátory projektu jsou Velká Británie a Polsko.