Naše město, naše vesnice

Naše město, naše vesnice

Jak popsat oblast ve kterém žijeme, abychom co nejlépe vystihli její půvab a atraktivnost, byla otázka, kterou jsme si kladli v měsících leden a únor. Vyfotografovat, popsat v anglickém jazyce místa, o kterých si myslíme, že jsou pro Benešov a Kořenecko typické, nám zabralo nějaký čas. Z těchto materiálů jsme pak společně navrhli prezentace, které do konečné grafické podoby zpracovala Monika Koudelková, žákyně 6. ročníku.

O tom, že Monika a její spolužáci odvedli skvělou práci, svědčí pochvalné ohlasy od našich partnerů na mezinárodním portálu projektu Our life. Obdrželi jsme několik dopisů vyjadřujících obdiv nad krásami našeho regionu a zdařilostí prezentací.

V rámci práce na tématu jsme se s žáky 5. ročníku vypravili do blízkých Boskovic, kde jsme navštívili významné pamětihodnosti města. Hrad, zámek, radnice, kostel sv. Jakuba, ale především židovská čtvrt a westernové městečko jsou bezesporu místa, kam bychom pozvali naše zahraniční přátele. Samozřejmě jsme zmínili i významné osobnosti narozené v Boskovicích – např. Karla Absolona a Otakara Kubína. Tato naše výprava byla přínosná nejen pro naši práci na projektu, ale i pro obohacení povědomí dětí o historii místa, kde se mnohé z nich narodily.

Nemalou měrou k tématu přispěli i žáci 9. ročníku. Jejich úkolem bylo vyhledat a shromáždit informace o našem regionu.  O těchto zjištěných faktech jsme pak vedli konverzaci v hodinách anglického jazyka a finálním výsledkem byly plakáty referující o vybraných oblastech regionu, které deváťáci vytvořili. Popisy míst jsou samozřejmě také v anglickém jazyce.

Téměř dvouměsíční úsilí a práce na prezentacích je zdárně u konce a nyní se zájmem sledujeme výstupy našich zahraničních kamarádů a kolegů, kteří byli podrobeni stejnému úkolu - tedy nabídnout prezentační materiál či video o svém bydlišti na našem společném mezinárodním portálu.

Přílohy

  1. Prezentace Benešov (12,43 MB)
  2. Prezentace Kořenec (18,28 MB)