Naše škola získala ocenění

„Quality label“ neboli „Certifikát kvality“ je ocenění, které získala naše škola za práci v rámci mezinárodního projektu „Our life“.

Projekt byl realizován v programu eTwinning, což je typ vzdělávací aktivity založené na vzájemné spolupráci učitelů a žáků evropských škol prostřednictvím ICT nástrojů. Ročně je registrováno v České republice asi 650 projektů tohoto typu a 80 z nich je vyhodnoceno a oceněno cenou za kvalitní a přínosnou práci v oblasti jazykového vzdělávání s využitím ICT nástrojů. Velice nás těší, že jsme obstáli v tak veliké konkurenci.