Mezinárodní projekt „OUR LIFE”

 

Naše škola se prostřednictvím evropského portálu eTwinning zapojila do mezinárodního projektu nazvaného „OUR LIFE“. Projektu se účastní 16 evropských škol z následujících zemí : Velká Británie, Polsko, Finsko, Řecko, Německo, Portugalsko, Rumunsko, Itálie, Francie, Turecko, Dánsko a Česká republika. Organizátory projektu jsou Velká Británie a Polsko.

Motto projektu je:  „Chceme, aby naši studenti věděli více o světě, ve kterém žijí. Aby věděli, že studenti stejného věku si mohou být velmi podobní, ale i velmi odlišní. Chceme, aby respektovali jiné země a jejich kultury.  Aby byli otevřeni světu.“

Práce na projektu v naší škole byla zahájena 3. září a podílí se na ní žáci I. stupně + někteří žáci 6. ročníku. Po celý školní rok budou děti naší školy prostřednictvím korespondence, prezentací, fotografií, videí a textových příspěvků  seznamovat ostatní účastníky projektu se životem v naší škole, regionu, zemi.

V měsíci září proběhla registrace dětí na eTwinningovém portálu. Naši školu zde zastupují:

 • Adam Svoboda (3. ročník)
 • Filip Zatloukal (5. ročník)
 • Marek Čech (5 .ročník)
 • Michal Štarman (5 .ročník)
 • Tomáš Jurný (5. ročník)
 • Hana Přikrylová (5. ročník)
 • Petra Rathouská (5. ročník)
 • Michaela Menšíková (5. ročník)
 • Valerie Hadravová (5. ročník)
 • Monika Koudelková (6. ročník)
 • Petra Luňáčková (6. ročník)
 • Barbora Novotná (6. ročník)
 • Lucie Kovářová (6. ročník)
 • Jakub Koudelka (6. ročník)

Dále proběhla první výměnná korespondence. Ve spolupráci s žáky II. stupně byly v rámci předmětu výtvarná výchova navrženy a nakresleny dopisní papíry. Na vybrané z nich děti napsaly dopis, v němž představily sebe a místo, kde žijí. Pozdravné dopisy byly zaslány poštou do dětmi vybraných zemí (Itálie, Polsko, Velká Británie, Řecko, Turecko, Finsko, Německo). Velkou odměnou za jejich skvěle odvedenou práci jim bylo následné obdržení odpovědí.

Dětem patří veliká pochvala za zodpovědný přístup k zadaným  činnostem. 

Ve velmi krátké době zvládli prvotní konverzaci v anglickém jazyce, navíc si osvojily několik dovedností v oblasti práce s počítačem na eTwinningovém portálu.

O naše první dojmy bychom se s Vámi rádi podělili, a proto přikládáme několik fotografií. O dalším průběhu práce na projektu Vás budeme i nadále informovat.

První výměnná korespondence