Sponzorství SRPŠ

Vážení občané, Vážení podnikatelé a milí přátelé,

při základní a mateřské škole v Benešově pracuje občanské sdružení Spolek rodičů a přátel školy. Tento spolek organizuje různé aktivity pro žáky školy, např. Mikulášskou nadílku, Velikonoční tvoření, Dětský den, a jiné, které financuje zejména z příspěvků zákonných zástupců dětí.

Finanční i materiální prostředky jsou použity na nákup odměn do různých soutěží, sportovní aktivity, mikulášské balíčky, odměny a občerstvení.

Rádi bychom rozšířili možnost přispět dětem i na školní výlety, v případě zájmu - školu v přírodě, lyžařský výcvikový kurz, plavecký výcvik a další výchovně vzdělávací akce i mimoškolní činnost našich dětí. Jistě ani Vám, Vážení občané a podnikatelé, není lhostejný vývoj našich dětí. Proto Vás žádáme o finanční nebo materiální pomoc. O tyto, nám poskytnuté finanční dary, si můžete snížit základ daně z příjmu. Pokud si představujete pod sponzorským darem jen velké částky nebo dary – mýlíte se. Nám pomůže a radost udělá každá maličkost (i balík kancelářských papírů, barvičky či sladkosti). Za jakoukoli finanční či věcnou pomoc předem děkujeme. Při předání daru dostanete oficiální darovací smlouvu se všemi náležitostmi, které k ní patří.

Samozřejmě Vám za jakoukoli pomoc poděkujeme nejen osobně, ale také prostřednictvím reklamy na našich internetových stránkách a nebo jiným způsobem – dle Vašich požadavků (pokud to bude v našich silách). Stejně tak Vás i Vaše blízké rádi přivítáme u nás ve škole i na našich všech akcích.

Předem Vám z celého srdce děkujeme za Váš kladný přístup a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Za výbor spolku - Petra Vondálová

Za školu a školičku - 173 dětí