Metodik prevence

Metodik prevence – Mgr. Leona Koledová

kontakt: l.koledova@zsbenesov.cz

 

Rizikové chování

  • řeší včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
  • zaměřuje se na průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro příjímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
  • předchází všem formám rizikového chování včetně forem šikany a diskriminace
  • průběžně vyhodnocuje účinnost preventivních programů týkajících se rizikového chování
  • poskytuje  metodickou podporu učitelům v oblasti rizikového chování