Spolek rodičů a přátel školy

Kdo jsme

Spolek byl zaregistrován dne 1.6. 2015 jako příspěvková organizace. Je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem občanů, sdružující rodiče, zákonné zástupce žáků jednotlivých tříd ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic a další občany, kteří se zajímají o výuku a výchovu žáků, práci a rozvoj ZŠ a MŠ. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

Cíl činnosti spolku:

1.     podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic

2.     zabezpečení zdravého, bezpečného prostředí pro školáky ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic, pro jejich zdravý vývoj,

3.     podpora mimo výukových aktivit v souladu se vzdělávacím programem ZŠ a MŠ a mimoškolní činnosti ve volném čase dětí,

4.     spolupráce a vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli, radou, zřizovatelem školy a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentaci ZŠ a MŠ Benešov u  Boskovic.

Ke splnění těchto cílů bude spolek vyhledávat možnosti finanční a materiální podpory a případné dobrovolné pomoci svých členů. Dále bude seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílet se na jejich vyřizování, bude předkládat podněty a doporučení k chodu školy a zlepšování školního prostředí. Finanční i materiální prostředky budou použity na nákup odměn do různých soutěží, olympiád, na sportovní aktivity, mikulášské balíčky, odměny a občerstvení, jako příspěvek na dopravu do divadla, plavání, dopravní hřiště a jiné.

Výbor spolku:

Členové výboru:

  • předsedkyně:                         Petra Vondálová , Benešov
  • pokladník:                               Hana Minxová, Benešov

 

Kontrolní komise:

      -     1. člen kontrolní komise:           Mgr.Martina Honzírková, Benešov

      -     2. člen kontrolní komise:           Marie Geršlová, Boskovice

      -     3. člen kontrolní komise:           Ing. Eva Meluzínová, Okrouhlá 

                       

Rada rodičů:

- Jana Frantlová, Kořenec                                - Pavla Rosenbergová, Kořenec

- Jitka Svobodová, Kořenec                             - Henrieta Hlubinová, Benešov

- Martina Koudelková, Benešov                      - Eva Zemánková, Benešov

- Dana Slepánková, Benešov                          - Kateřina Palečková, Benešov

- Marta Juříková, Okrouhlá                               - Kateřina Klementová, Okrouhlá

 

Telefon:  774 153 382 Petra Vondálová           E-mail: srps.benesov@seznam.cz, koudyhana@seznam.cz  

Korespondenční adresa:  Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic, z.s. č.p.155, 679 53, Benešov

                                          Spolek registrován KS v Brně, spisová značka L 15114