Provozní řád školní jídelny

Od 1.9.2020 dochází k úpravě ceny stravného vzhledem k rostoucím cenám potravin.

Je nutné nastavit vyšší limity u povolení k inkasu na vašich bankovních účtech.

Kategorie žáka – strávníka

 Do kategorie jsou strávníci zařazeni podle data narození podle vyhl. 107/2005 Sb. o školním stravování. Úhrada stravného probíhá formou inkasa ( pozor není to trvalý příkaz, ani SIPO ). Pokud rodiče nevlastní bankovní účet, hradí stravné v hotovosti v kanceláři školy vždy na  začátku měsíce zálohově, počínaje 1.9., pokud nebude stravné opakovaně včas uhrazeno žák může být vyloučen ze školního stravování.

  1. kategorie - 7 - 10 let           27 Kč
  2. kategorie - 11 - 14 let         29 Kč
  3. kategorie - 15 a více let      31 Kč
  4. kategorie - MŠ 3 - 6 let       40 Kč
  5. kategorie - MŠ 7 let            42 Kč

Odhlášení, přihlášení obědů

Obědy je nutno odhlásit den dopředu do 14 hodin. Na pozdější odhlášku nebude brán zřetel. Odhlášky lze provádět:

  • telefonicky, nebo formou SMS na čísle  +420 739 996 585
  • e-mailem stravovani@zsbenesov.cz
  • osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny Elišky Novákové ( kancelář se nachází v prostorách jídelny )

Po odhlášení na dobu neurčitou ( v případě nemoci ) je nutné se znovu přihlásit, opět do 14.00 hod. předcházejícího dne před odběrem oběda. Nárok na dotovaný oběd mají žáci pouze v 1. den, kdy onemocní, např. v průběhu vyučování a mohou si jej ten den odnést ve vlastních nádobách domů. Při delší nepřítomnosti tento nárok zaniká a je bezpodmínečně nutné obědy odhlásit ! Pokud tak rodiče (strávník) neučiní a obědy budou pro nepřítomného strávníka dále vařeny, bude naše organizace na konci měsíce po rodičích (strávnících) vymáhat dlužné částky, které činí nedotovanou (tržní) cenu oběda 61 Kč. Ve vyjímečném případě, například pokud žák onemocní v noci. Je možno oběd odhlásit do 8.hod. na tel. +420 739 996 585.

Školní jídelna zahajuje provoz:

- pro děti v MŠ již 1. září

- pro základní školu začíná stravování  2. září  (neboť žáci odcházejí domů nebo odjíždějí první den tj. 1.9. dřívějšími autobusy)

 

Celé znění provozního řádu školní jídelny naleznete v sekci Dokumenty ke stažení.