Provozní řád školní jídelny

Kategorie žáka – strávníka

 Do kategorie jsou strávníci zařazeni podle data narození podle vyhl. 107/2005 Sb. o školním stravování. Úhrada stravného probíhá formou inkasa. Pokud rodiče nevlastní bankovní účet, hradí stravné v hotovosti v kanceláři školy vždy na  začátku měsíce zálohově, počínaje 4.9., pokud nebude stravné opakovaně včas uhrazeno žák může být vyloučen ze školního stravování.

  1. kategorie - 7 - 10 let           -  21,- Kč
  2. kategorie - 11 - 14 let         -  23,- Kč
  3. kategorie - 15 a více let     -  25,- Kč
  4. kategorie - MŠ 3 - 6 let      -  31,- Kč
  5. kategorie - MŠ 7 let            -  35,- Kč

Odhlášení, přihlášení obědů

Obědy je nutno odhlásit den dopředu do 14 hodin. Na pozdější odhlášku nebude brán zřetel. Odhlášky lze provádět:

Po odhlášení na dobu neurčitou ( v případě nemoci ) je nutné se znovu přihlásit, opět do 14.00 hod. předcházejícího dne před odběrem oběda. Nárok na dotovaný oběd mají žáci pouze v 1. den, kdy onemocní, např. v průběhu vyučování a mohou si jej ten den odnést ve vlastních nádobách domů. Při delší nepřítomnosti tento nárok zaniká a je bezpodmínečně nutné obědy odhlásit ! Pokud tak rodiče (strávník) neučiní a obědy budou pro nepřítomného strávníka dále vařeny, bude naše organizace na konci měsíce po rodičích (strávnících) vymáhat dlužné částky, které činí nedotovanou (tržní) cenu oběda 61 Kč. Ve vyjímečném případě, například pokud žák onemocní v noci. Je možno oběd odhlásit do 8.hod. na tel. 516467208.

Školní jídelna zahajuje provoz:

 

- pro děti v MŠ již 3. září

- pro základní školu začíná stravování  4. září  (neboť žáci odcházejí domů nebo odjíždějí první den tj. 3.9. dřívějšími autobusy)

 

Celé znění provozního řádu školní jídelny naleznete v sekci Dokumenty ke stažení.