Úřední hodiny

 

Ředitel školy Mgr. Michal Balaščák  pondělí

7.00 - 8.00

13.45 - 14.30 

individuální

domluva předem

Zástupce ředitele Mgr. Lubomír Šín úterý

8.00 - 9.00

13.00 - 14.00

individuální

domluva předem

Účetní Marie Geršlová středa

pokladna MŠ, ZŠ 7.00 - 8.00

středa

pokladna učitelé 12.00 - 13.00

pokladna rodiče 13.00 - 14.00

Výchovný poradce Mgr. Lenka Grénarová

 pondělí

9.05 - 9.50 

 individuální

domluva předem 

Metodik prevence Mgr. Leona Koledová

 úterý

9.00 - 10.00 

 středa

13.00 - 14.00 

 Přestávka na oběd - 11.00 - 11.30 hod