Mezinárodní projekt A VIRTUAL TRIP TO OUR COUNTRY

„Mezinárodní projekty nás baví a máme radost ze získaných ocenění“, hodnotí děti  naší školy práci  v mezinárodních projektech, kterých se aktivně účastní již čtvrtým rokem. Tentokrát  ZŠ a MŠ v Benešově získala  významné ocenění  „European Quality Label“za  projekt „A virtual trip to our country“.

Do mezinárodního projektu „A virtual trip to our country“ jsme vstupovali s prvotním záměrem vytvořit „Turistického průvodce“, který by poskytl cizím návštěvníkům informace o kultuře a životě v naší zemi či regionu.  Podařilo se nám však mnohem víc, a to zpestřit si běžnou výuku jazyků a aktivně využít jazyk a ICT nástroje  jako prostředek komunikace.

Do hlavního města Slovenské republiky Bratislavy jsme měli možnost se i skutečně podívat v rámci poznávacího výletu dne 20.6.2013. O zhodnocení poznávacího výletu očima dětí se postarala Lenka Švédová.

Ze 14 zemí zapojených do projektu s námi nejblíže spolupracovaly země Itálie, Slovensko a Wales.  S těmito zeměmi jsme si vyměnili několik prezentací , vytvořili jsme  slovníčky v česko – anglicko – italské verzi,  vzájemně jsme odpovídali na otázky, které každá ze zemí vložila na projektový portál.

V průběhu celého školního roku  jsme s naším  mezinárodním  projektem  zavítali do  několika evropských zemí . I když  tyto výměnné návštěvy proběhly  jen  virtuálně ( prostřednictvím ICT technologií) nám  připadaly skutečné.  

V letošním školním roce jsme strávili několik vyučovacích hodin i odpoledních projektových aktivit  ve společnosti rodilých mluvčích ze Skotska a Německa.  Mohli jsme tedy do kultury a zvyklostí daných zemí proniknout blíže, než je obvyklé při vyhledávání informací na internetu, nebo v učebnicích.

V loňském školním roce se naší škole podařilo získat za práci na mezinárodních projektech prostřednictvím e Twinningu dvě velmi významná a prestižní ocenění, a sice „European Quality Label“(Evropský certifikát kvality) za kvalitní a přínosnou práci na mezinárodních projektech a „Evropskou cenu Label,“ udělovanou Domem zahraničních služeb a Ministerstvem školství za vyjímečné a inovativní aktivity v oblasti jazykového vzdělávání za využití ICT technologií.

Další náměty  práce  v  projektu „A virtual trip to our country“ byly  zaměřeny na reference  o české tradiční kuchyni  a možnostech stravování v regionu Boskovicko.  A protože se česká kuchyně má opravdu čím pochlubit, rozhodli jsme se některá tradiční jídla pro projektové partnery sami připravit a následně vyfotografovat. Vůni a chuť pokrmů jsme jim samozřejmě také zaslali, avšak jen virtuálně!

 

Tradice a obyčeje v období Vánoc jsou vždy oblíbeným námětem pro práci dětí. Je to téma, které spojuje národy celého světa.

V měsících říjnu a listopadu měli členové projektového kroužku vskutku plné ruce práce s představením České republiky a regionu Boskovicko na pracovní ploše e Twinningového portálu. Jednalo se o poskytnutí informací, které by potencionálního návštěvníka naší země mohly zajímat.

„Mezinárodní projekty jsou pro nás skvělou příležitostí k využívání angličtiny, navazování nových přátelství, získávání informací, které nás zajímají, a hlavně také zábavy při práci na počítači. Proto se jich velmi rádi účastníme a jsme rádi, že je tady eTwinning, který nám tohle všechno umožňuje“,  těmito  slovy zhodnotily děti projektového kroužku  práci a účast v mezinárodních  projektech. Naším v pořadí již  třetím počinem v oblasti jazykového vzdělávání za využití ICT je mezinárodní projekt s názvem „ A virtual trip to our country“.