Virtuální návštěva do zemí projektových partnerů

V průběhu celého školního roku  jsme s naším  mezinárodním  projektem  zavítali do  několika evropských zemí . I když  tyto výměnné návštěvy proběhly  jen  virtuálně ( prostřednictvím ICT technologií) nám  připadaly skutečné. Materiály přiložené ke zhlédnutí  v projektu byly natolik poutavé, že nás v naší  fantazii  doslova přenesly do  stovky kilometrů  vzdálených míst a my jsme si užívali prohlížení pamětihodností mnoha evropských měst.  Pronikli jsme do života cizích zemí, jako bychom zde skutečně pobývali.  Prohloubili jsme si znalosti z  dějepisu, zeměpisu, literatury, výtvarné a hudební výchovy i dalších vyučovacích předmětů. Zdá se, že teď budou naše poznatky opravdu trvalé, protože si  vždycky  představíme  dané  místo a událost ve spojení s kamarády, kteří  je v projektu pro nás  prezentovali . Seznámili  jsme se s významnými památkami , událostmi a osobnostmi  Itálie,  Francie, Walesu, Finska, Slovenska a Německa .  Velmi zajímavé bylo  srovnávání národních  jídel, délky prázdnin, předmětů ve  školním  rozvrhu,  vybavenosti škol, volnočasových aktivit  a  mnoha dalších námětů ke konverzaci.

Příklad otázek, na které jsme odpovídali:

Questions about  Finland

 1. Where is Finland located?
 2. What languages do they speak in Finland?
 3. Do they drive on the left or right?
 4. Can anyone drive a snowmobile?
 5. Isn’t Finland very expensive?
 6. What are the Finns like?
 7. Will it be cold?
 8. Will I experience the midnight sun?
 9. What do the Finns do for fun?
 10. Will I see the nothern lights?
 11. What should I pack for my trip to Finland?
 12. What souverins can I buy in Finland?
 13. Do Finnish supermarkets stock similar items to those in the UK?
 14. Can I meet Santa Claus?
 15. How do I heat up the sauna?
 16. What is Finnish food like?

Answers: http://www.finnishlakesidecabins.com/FAQ.htm