Turistický průvodce naším regionem

Do mezinárodního projektu „A virtual trip to our country“ jsme vstupovali s prvotním záměrem vytvořit „Turistického průvodce“, který by poskytl cizím návštěvníkům informace o kultuře a životě v naší zemi či regionu.  Podařilo se nám však mnohem víc, a to zpestřit si běžnou výuku jazyků a aktivně využít jazyk a ICT nástroje  jako prostředek komunikace. Můžeme s jistotou říci, že  díky účasti  v projektu  jsme  si  prohloubili  své vědomosti o  partnerských  zemích zapojených do projektu a  navázali jsme  přátelství s vrstevníky v různých koutech Evropy. Sdílení informací  zaznamenaných pohledem dětí  různých národností se ukázalo jako velmi efektivní  a zábavné, a proto se budeme do mezinárodních projektů zapojovat i nadále.  

Výstupy z činností v projektu“ A virtual trip to our country“ jsme zveřejnili v prostorách altánu za naší školou a doufáme, že poslouží k propagaci našeho regionu a života v něm. Dětem projektového kroužku patří velká pochvala a poděkování za celoroční práci a se všemi příznivci našeho projektového tvoření se těšíme na shledanou v příštím mezinárodním projektu.

Mgr. Marie Švancarová

Slavnostní otevření altánu

 

Výstavka v altánu

 

Přílohy

  1. Czech Republic - Tourist Guide (8,10 MB)
  2. Tourist Guide Video (29,33 MB)