A virtual trip to our country

„Mezinárodní projekty jsou pro nás skvělou příležitostí k využívání angličtiny, navazování nových přátelství, získávání informací, které nás zajímají, a hlavně také zábavy při práci na počítači. Proto  se jich velmi rádi účastníme a jsme rádi, že je tady eTwinning, který nám tohle všechno umožňuje“,  těmito  slovy zhodnotily děti projektového kroužku  práci a účast v mezinárodních  projektech. Naším v pořadí již  třetím počinem v oblasti jazykového vzdělávání za využití ICT je mezinárodní projekt s názvem „ A virtual trip to our country“.

Téma se přímo nabízí pro natáčení videí, tvorbu prezentací, psaní textů, pořizování fotografií, tvorbu kuchařek, cestovatelských průvodců a mnoha a mnoha dalších aktivit, kterým se hodláme věnovat.  Tentokrát chceme výstupy z projektu využít především jako propagaci našeho regionu pro návštěvníky naší země a našeho kraje. Zhotovené materiály budou zveřejněny na informačních nástěnkách v altánu, který vyroste za budovou  místní školy v jarních měsících příštího roku. Altán bude součástí dalšího projektu naší školy a sice projektu „Dráček Družináček“, zaměřeného na volnočasové aktivity dětí školy, ale i našich spoluobčanů.  Jednou z plánovaných částí tohoto stánku  bude právě informační nástěnka pro cizí návštěvníky našeho kraje. Informace i odkazy zde budou k nahlédnutí v českém i anglickém jazyce.

Cílem mezinárodního projektu „Virtual trip to our country“ je vytvořit „Cestovatelského průvodce  republikou, státem či regionem“  jednotlivých zemí. Tentokrát jsou e Twinnigovými partnery školy různého typu  ze  14 států  Evropy: Francie, Velká Británie, Turecko, Finsko, Španělsko, Švýcarsko, Portugalsko, Německo, Itálie, Rumunsko, Litva, Polsko, Slovensko, Česká republika.  Po prvotní dohodě náplně, termínů i podmínek spolupráce v mezinárodním projektu byl všem zemím vystaven e Twinningový certifikát a teď již s chutí do práce.

e Twinningový certifikát

Projektovým činnostem se věnujeme v rámci zájmového kroužku „Mezinárodní projekt“. Kroužek navštěvují :             

Lenka Luňáčková           5. roč.

Kristýna Dokoupilová     5. roč.

Adam Svoboda               5. roč.

Marie Hebelková            6. roč.

Lucie Konečná                6. roč.

Anna Zemánková            6. roč.

Michaela Kováčová         6. roč.

Marek Čech                      7. roč.

Filip Zatloukal                   7. roč.

Hana Přikrylová                7. roč.

Michaela Menšíková         7. roč.

Petra Rathouská               7. roč.

Petra Luňáčková               8. roč.

Monika Koudelková          8. roč.

Barbora Novotná              8. roč.

Lenka Švédová                  9. roč.

Kateřina Pilátová              9. roč.

Karolína Tichá                   9. roč.

Jana Kejíková                    9. roč.

Mgr. Marie Švancarová

Členové projektového kroužku