Mezinárodní projekt benešovské školy

Mezinárodní projekt benešovské školy byl opět úspěšný

„Mezinárodní projekty nás baví a máme radost ze získaných ocenění“, hodnotí děti  naší školy práci  v mezinárodních projektech, kterých se aktivně účastní již čtvrtým rokem. Tentokrát  ZŠ a MŠ v Benešově získala  významné ocenění  „European Quality Label“za  projekt „A virtual trip to our country“.

Práce probíhala přes program e Twinning, což je aktivita Evropské komise, která umožňuje žákům a učitelům mateřských, základních a středních škol spolupracovat  on line v bezpečném prostředí. Dvě nebo více evropských škol tak společně realizují projektové činnosti – vytvářejí a sdílejí dokumenty, texty, obrázky, videa a komunikují ve společném virtuálním prostoru – Twinspace. Mezinárodních projektů přes aktivitu e Twinning proběhne každoročně několik set a dvakrát ročně jsou certifikátem „Quality Label“ oceněny projekty, které slouží jako příklad dobré praxe dalším školám. Z takto oceněných projektů pak některé dosáhnou na ještě vyšší „ příčku“ a tou je „Evropský certifikát kvality“. Naší škole se podařilo tento evropský certifikát získat již podruhé, což nás velmi těší.

V projektu „A virtual trip to our country“ spolupracovalo čtrnáct partnerských škol Evropy. Děti měly možnost  aktivně  využívat anglický  jazyk  a  ICT technologie při komunikaci s vrstevníky, ale také blíže poznat kulturu a životní styl zúčastněných zemí. 

Mgr. Marie Švancarová