Rodilí mluvčí v hodinách cizího jazyka a projektových aktivit

V letošním školním roce jsme strávili několik vyučovacích hodin i odpoledních projektových aktivit  ve společnosti rodilých mluvčích ze Skotska a Německa.  Mohli jsme tedy do kultury a zvyklostí daných zemí proniknout blíže, než je obvyklé při vyhledávání informací na internetu, nebo v učebnicích. Tato zkušenost byla pro děti velmi přínosná a určitě povede k prohlubování jejich zájmu  o cizí jazyk, ale  také  o znalost a respektování kultury  jiných zemí.

Prvním z rodilých mluvčí byl Matthew Carven, který  je v ČR na půlroční stáži  v rámci studentského programu. Ve své prezentaci nám  Matthew představil svou rodnou zemi - Skotsko, zahrál si s dětmi  hry a konverzoval  na témata, která je zajímala. O tom, že byly  úspěšně překonány obavy z komunikace  svědčil průběh hodin i kladné ohlasy ze strany dětí i Matthewa.

Příspěvky dětí:

Dne 24. 4. 2013 k nám přijel student ze Skotska. Za tu dobu, co je v České republice, už rozumí a umí trochu mluvit česky. Říkal, že čeština je velmi složitý, ale krásný jazyk. Zjistili jsme, že jejich národní oděv se nazývá kilt. Sukni, halenky a podkolenky ovšem nemusejí nosit všichni. Také jsme se zeptali na vztahy mezi Angličany a Skoty. Překvapilo nás, že se nemají rádi. Bylo zajímavé, jak se řeknou naše jména skotsky. Typické jídlo je skopová tlačenka. Také jsme se dozvěděli, že nejhlubší jezero je Loch Ness.  Celkový pocit byl výborný, chtěli bychom se s ním ještě někdy setkat.                   

(žáci 6.třídy )

 

Matthew byl velice hodný  a příjemný. Nejlepší na hodině  bylo, že jsme se nemuseli učit a Matthew nás naučil nová slovíčka. Bylo to dobré a podle mě i chytré, protože jsme museli konverzovat s někým, kdo není Čech. A museli jsme přemýšlet, jak se dorozumět. Byla to také zábava, hráli jsme hry, které nás bavily. Někdy bych si takovou hodinu angličtiny rád zopakoval.

(Metoděj Vraj, 5. třída)

 

Hodina s rodilým mluvčím se mi líbila, protože Matthew byl mladý student a byla s ním legrace. Líbilo se mi, jak nás učil popisovat zvíře a také nakupování plyšáků v sehraných rozhovorech bylo velmi zábavné. Myslím si, že se s rodilým mluvčím naučíme víc než v normální hodině. S Matthewem byla legrace a jsem rád, že u nás ve škole byl.

(Patrik Hroz, 5. třída)

Dalším  rodilým mluvčím, který přijel do naší školy strávit několik hodin německého i anglického jazyka, byl Sven Hellmund, rodilý mluvčí z Německa.  Sven naši školu v posledních třech letech navštěvuje  během své týdenní dovolené v ČR, na kterou ze svého nynějšího působiště v německém  Hamburku pravidelně jezdí.  Sven Hellmund  strávil několik měsíců v ČR v rámci studijního programu Erasmus. Nyní  působí jako učitel politologie, latinského jazyka a dějepisu na gymnáziu. Naši zemi si prý velmi oblíbil a my jsme rádi, protože máme možnost dozvídat  se další  informace  o německé kultuře a procvičovat německou i anglickou výslovnost pod vedením zkušeného pedagoga a rodilého mluvčího zároveň.

Při svých pravidelných návštěvách naší školy si  Sven vždy velmi pochvaluje obědy  ve školní jídelně a také je velmi rád, když si může s chlapci zahrát v hodině tělocviku fotbal. Našim dětem  Sven  vkazuje, že si v jazycích vedou skvěle, mají  si více věřit a nestydět se komunikovat !

Výstupem z našich hodin konverzace se Svenem jsou česko – anglicko – německé karty slovní zásoby k tématům :  např. volný čas, dopravní prostředky, pozdravy, zvířata, oblečení, státy, příroda, školní potřeby, dům a sporty.