Naši zaměstnanci

Mgr. Lubomír Šín ředitel školy

reditel@zsbenesov.cz

l.sin@zsbenesov.cz

Mgr. Lenka Grénarová zástupce ředitele

l.grenarova@zsbenesov.cz

v.poradce@zsbenesov.cz

Marie Geršlová hospodářka ucetni@zsbenesov.cz
Mateřská škola
Simona Henková učitelka s.henkova@zsbenesov.cz
Renata Zouharová vedoucí učitelka r.zouharova@zsbenesov.cz
Bc. Lucie Tesařová asistent pedagoga l.tesarova@zsbenesov.cz
Školní družina
Kateřina Mejtská vedoucí vychovatelka k.mejtska@zsbenesov.cz
Bc. Monika Sedláková vychovatelka, asistent pedagoga m.barakova@zsbenesov.cz
Základní škola
Mgr. Martina Moučková TU III. tř. m.mouckova@zsbenesov.cz
Mgr. Ivana Koudelková TU V. tř. i.koudelkova@zsbenesov.cz
PhDr. Radomíra Hénková TU I. tř. r.henkova@zsbenesov.cz
Mgr. Leona Koledová TU II. tř, metodik prevence l.koledova@zsbenesov.cz
Mgr. Michaela Kovářová TU IV. tř. m.kovarova@zsbenesov.cz
Marie König TU VI. tř. m.konigova@zsbenesov.cz
Mgr. Petra Ondroušková TU VIII. tř. p.ondrouskova@zsbenesov.cz
Mgr. Andrea Štarmanova TU VII tř. a.starmanova@zsbenesov.cz
Mgr. Jana Nováková TU IX. tř. j.novakova@zsbenesov.cz
Mgr. Jaroslava Kolářová asistent pedagoga, učitelka  
Bc. Marie Veselá asistent pedagoga, školní asistent m.vesela@zsbenesov.cz
Mgr. Petra Soukalová učitelka p.soukalova@zsbenesov.cz
Mgr. Jan Kyzlink učitel j.kyzlink@zsbenesov.cz
Bc. Jana Hlavinková učitelka, další ped. pracovník v II. tř j.hlavinkova@zsbenesov.cz
Vít Pernica učitel, asistent pedagoga v.pernica@zsbenesov.cz
Mgr. Eva Sedláková speciální pedagog e.sedlakova@zsbenesov.cz
Mgr. Aneta Kopalová asistent pedagoga a.kopalova@zsbenesov.cz
Školní jídelna
Eliška Nováková vedoucí školní jídelny                                              stravovani@zsbenesov.cz
Dagmar Hebelková vedoucí kuchařka
Marie Veselá kuchařka
Ludmila Geršlová kuchařka
Správní zaměstnanci
Pavel Henek správce budovy spravce@zsbenesov.cz
Ivana Plevová uklízečka
Jana Boudová uklízečka