Naši zaměstnanci

Mgr. Lubomír Šín ředitel školy

reditel@zsbenesov.cz

l.sin@zsbenesov.cz

Mgr. Lenka Grénarová zástupce ředitele

l.grenarova@zsbenesov.cz

v.poradce@zsbenesov.cz

Marie Geršlová hospodářka
vedoucí ŠJ
ucetni@zsbenesov.cz
stravovani@zsbenesov.cz
Mateřská škola
Jitka Trundová vedoucí učitelka MŠ j.trundova@zsbenesov.cz
Renata Zouharová učitelka r.zouharova@zsbenesov.cz
Školní družina
Kateřina Mejtská vychovatelka, asistent pedagoga k.mejtska@zsbenesov.cz
Simona Henková vychovatelka, asistent pedagoga s.henkova@zsbenesov.cz
Základní škola
Mgr. Martina Moučková TU I. tř. m.mouckova@zsbenesov.cz
Mgr. Ivana Koudelková TU III. tř. i.koudelkova@zsbenesov.cz
PhDr. Radomíra Hénková TU IV. tř. r.henkova@zsbenesov.cz
Mgr. Leona Koledová TU V. tř, metodik prevence l.koledova@zsbenesov.cz
Mgr. Michaela Kovářová TU II. tř. m.kovarova@zsbenesov.cz
Marie Königová TU VIII. tř. m.konigova@zsbenesov.cz
Mgr. Petra Ondroušková TU VI. tř. p.ondrouskova@zsbenesov.cz
Mgr. Veronika Hlubinková TU IX. tř. v.hlubinkova@zsbenesov.cz
Mgr. Jana Nováková TU VII. tř. j.novakova@zsbenesov.cz
Mgr. Jaroslava Kolářová asistent pedagoga, učitelka  
Bc. Monika Baráková asistent pedagoga m.barakova@zsbenesov.cz
RNDr. Jana Komárková učitelka, další pedagogický pracovník v V. třídě j.komarkova@zsbenesov.cz
Mgr. Jan Kyzlink učitel j.kyzlink@zsbenesov.cz
Pavla Sedláková další pedagogický pracovník v I. třídě p.sedlakova@zsbenesov.cz
Zaměstnanci na mateřské dovolené
Mgr. Renata Wetterová
Mgr. Kateřina Licková
Mgr. Tereza Langová
Školní jídelna
Dagmar Hebelková vedoucí kuchařka
Marie Veselá kuchařka
Zuzana Minxová kuchařka
Správní zaměstnanci
Pavel Henek správce budovy spravce@zsbenesov.cz
Ivana Plevová uklízečka
Zuzana Minxová uklízečka