Mezinárodní projekt STORY-BASED ENGLISH TEACHING

Jak jsme Vás již informovali, naše škola získala za práci na mezinárodním projektu prestižní  ocenění  „Evropský certifikát kvality“  a „Evropskou jazykovou cenu Label“. Cena  LABEL je udělována  na základě hodnocení Evropské komise, Domu zahraničních služeb, Národního podpůrného střediska  a ministerstva školství za výjimečné a inovativní aktivity v oblasti  jazykového vzdělávání  za využití ICT technologií. Vyjma certifikátu naše škola obdržela také finanční odměnu 200 000 korun.

Část letošního školního roku strávilo 24 žáků  a několik  vyučujících naší školy realizací mezinárodního projektu s názvem „Story- Based English Teaching“, jehož myšlenkou bylo učit děti anglickému jazyku prostřednictvím pohádek. 

Několik měsíců našeho projektového tvoření jsme završili překladem příběhů a pohádek z Turecka, Rumunska, Polska a Francie. Velice jsme se pobavili nad smyšlenými příběhy od dětí z Polska,  poučné byly pro nás pohádky z Turecka a asi nejvíce nás překvapily  příběhy z Rumunska.

Ani na sklonku minulého roku jsme nezaháleli a pokračovali jsme v práci na našem projektu. Na základě dosavadních zkušeností a odvedené práce můžeme říct, že vybrat z českého literárního fondu  jeden příběh či pohádku,  která by  co nejvýstižněji reprezentovala naši zemi, byl nejtěžší úkol našeho projektového tvoření.

„Our school is cool“ byl slogan, kterým děti projektového kroužku zakončily své zamyšlení nad  školou, kterou navštěvují. Tento slogan v překladu znamená, že naše škola je „skvělá, super, prostě prima“ a v tomto duchu  jsme se ji  snažili vypodobnit  i našim mezinárodním partnerům v dalším projektovém vstupu.

Představit svou zemi, školu a především sebe, bývá zpravidla prvním úkolem, kterému jsou děti  při zahájení  mezinárodního projektu vystaveny.  

Dne 16. 10. 2011  se  naše  škola přes aktivitu eTwinning   opět zapojila do mezinárodního projektu   tentokrát  s názvem „STORY - BASED TEACHING ENGLISH“. Tento tajuplný název nese prostou myšlenku, a sice učit děti jazykům prostřednictvím toho, co mají nejraději – pohádkami, příběhy a zábavnými aktivitami.