Náš projekt je u konce

Několik měsíců našeho projektového tvoření jsme završili překladem příběhů a pohádek z Turecka, Rumunska, Polska a Francie. Velice jsme se pobavili nad smyšlenými příběhy od dětí z Polska,  poučné byly pro nás pohádky z Turecka a asi nejvíce nás překvapily  příběhy z Rumunska. Děti při překladu příspěvků pracovaly s dostupnými internetovými překladači a slovníky, často však musely obsah i děj  domýšlet a vhodně jej  formulovat  v českém jazyce. Z mnoha příspěvků jsme vybrali ty, které pravděpodobně nejvíce reprezentují kulturu dané země. Největší obdiv sklidil příběh s názvem „The story of a lazy man“ z Rumunska, s jehož překladem se na výbornou „popasoval“ Filip Zatloukal, žák 6. ročníku. Dalšími úspěšnými překladateli  a překladatelkami byli : Petra Luňáčková, Monika Koudelková, Lenka Švédová, Karolína Tichá, Kateřina Pilátová, Michaela Menšíková, Jana Kejíková,Terezie Kozlovská, Barbora Novotná, Petra Rathouská, Hana Přikrylová, Vojtěch Pavlů, Tomáš Jurný, Michal Štarman, Dominik Rosenberg a Marek Čech.

Během projektu  s návem Story - Based English Teaching  jsme navázali nová přátelství, přiučili jsme se  dalším  dovednostem  v rámci  práce s ICT, rozšířili jsme si obzory o literárních skvostech naší země, o kultuře a historii zemí partnerských a zdokonalili jsme se v anglickém jazyce.

Nyní se s trochou nostalgie ohlížíme za nedávnou minulostí, za úkolem, do něhož jsme se na úplném začátku pouštěli s mírnými rozpaky a obavami, zda jej zvládneme, zda splníme očekávaní a zda se v nemalé mezinárodní konkurenci tak trochu „neztratíme“. Výsledky naší práce nás však přesvědčují o tom, že tyto obavy byly zbytečné a že jsme odvedli dobrou práci, která nás všechny nadchla a bavila. Těší nás také to, že jsme některými z výstupů práce na projektu udělali radost i ostatním.

I když pro členy projektového kroužku  bylo  asi nejtěžší  loučení s plyšovým Krtečkem, který nám  po dobu několika  týdnů dělal společnost ve vestibulu školy, rozhodli jsme se malého Krtečka  věnovat dětem v mateřské škole, které nám slíbily, že o něho bude dobře postaráno. Z přiložených fotografií a dle slov paní učitelky je patrné, že  Krteček dětem v mateřské škole udělal velikou radost a je jimi doslova „hýčkán“. A to je pro nás to nejlepší a nejcennější zakončení práce na tomto  mezinárodním projektu. Na závěr bychom chtěli poděkovat rodičům, jejichž spoluúčasti si velice vážíme a velké díky a pochvala patří všem dětem naší školy, které se na projektových činnostech podílely.

Mgr. Marie Švancarová

Přílohy

  1. Příběhy z Polska (299,55 KB)
  2. Příběhy z Rumunska (750,44 KB)
  3. Pohádky z Turecka (275,37 KB)
  4. Příběh lenošného muže - F. Zatloukal (14,88 KB)
  5. Vánoční příběh z Polska - M. Menšíková (23,50 KB)
  6. Vánoční příběh z Polska - P. Rathouská (23,50 KB)