Prestižní ocenění

Jak jsme Vás již informovali,naše škola získala za práci na mezinárodním projektu prestižní  ocenění   „Evropský certifikát kvality“  a „Evropskou jazykovou cenu Label“.  Cena  LABEL je udělována  na základě hodnocení Evropské komise, Domu zahraničních služeb, Národního podpůrného střediska  a ministerstva školství za výjimečné a inovativní aktivity v oblasti  jazykového vzdělávání  za využití ICT technologií. Vyjma certifikátu naše škola obdržela také finanční odměnu 200 000 korun.

Pro příležitost  slavnostního přebírání ceny LABEL  v  Praze jsme s dětmi natočili videoprezentaci, jejíž prostřednictvím  jsme účatníkům konference náš oceněný projekt  „Story- Based English Teaching“   blíže představili.  Na natočení videoprezentace se podílely všechny děti, které pracovaly na projektu. Přesto bychom rádi vyzvedli  několik  jmen dětí, kterým patří náš obdiv a hlavně poděkování za odvedenou práci.  Byli  to  Monika Koudelková, Petra Luňáčková a Lenka Švédová  (8. a 9. třída), kdo se ujal výběru fotografií a návrhu efektů pro prezentaci a Marek Hebelka (9. třída), který  pak skvěle zvládl zkompletovat natočená  videa s prezentací  fotek do videoprezentace, jejíž výslednou podobu můžete zhlédnout  i Vy na tomto odkazu:

http://www.youtube.com/watch?v=heLfFgZqpTo&feature=BFa&list=HL1347475021

Velké poděkování za půlroční práci na projektu patří především dětem našeho projektového kroužku, ale  i ostatním ročníkům, bez jejichž pomoci by se nám výstupy některých projektových aktivit nepodařilo naplnit. Děti měly opravdu plné ruce práce, mnohdy musely  na projektových výstupech pracovat i doma ve svém volném čase.

Na závěr bychom také zmínili jména vyučujících, jejichž přispění do projektu nebylo sice nikde vidět, ale pro nás bylo nepostradatelné.  Byly to p. učitelky Edita Zatloukalová (návrh a zhotovení  pohádkových postav), Ivana Koudelková (vkládání příspěvků, videí, fotografií  a informací o projektu na školní web), Lucie Přichystalová (pomoc s  projektovými nástěnkami) a Markéta Blahová (pomoc s divadelním představením a překlady textů). Děkujeme i rodičům dětí za pomoc a materiální podporu.

Mgr. Marie Švancarová

Slavnostní přebírání ceny LABEL v Praze