O nás

THIS IS US

Představit svou zemi, školu a především sebe, bývá zpravidla prvním úkolem, kterému jsou děti  při zahájení  mezinárodního projektu vystaveny.  

Jedná se o aktivitu u dětí velmi oblíbenou, protože nabízí mnoho námětů k realizaci  a pestrou škálu možností, jak dané informace ostatním účastníkům projektu zprostředkovat. Dovednosti využívání ICT technologií od prvotní registrace, vkládání textů a fotografií na e twinningový portál, přes vyhledávání potřebných informací na internetových stránkách, kopírování informací do připravených souborů, stahování a úpravy obrázků či fotografií až po tvorbu velmi zdařilých prezentací, si krok po kroku osvojili členové našeho projektového kroužku již v loňském školním roce, a  proto se nyní  svého prvního úkolu zhostili s nadšením a  na výbornou.  

V prezentacích, které vznikly za účelem stručně se představit  našim mezinárodním partnerům, uvádíme informace o rodinách , zálibách, oblíbených školních předmětech a domácích mazlíčcích dětí  zapojených do projektu. Velkou pozornost jsme  věnovali  výběru vhodných fotografií  a především celkové grafické úpravě prezentačních materiálů.  Zdařilost našich prvních příspěvků, které jsme vložili na projektový portál a které přikládáme ke zhlédnutí, můžete posoudit i Vy.

 Autorkami prezentací na téma „ This is us“ jsou:  Kateřina Pilátová

                                                                            Karolína Tichá – Pupils from the 5th class

                                                                            Hana Přikrylová – Pupils from the 6th class

                                                                            Lenka Švédová – Pupils from the 7th and 8th class

 

Přílohy

  1. Pupils from the 6th class (6,64 MB)
  2. Pupils from the 5th class (3,49 MB)
  3. Pupils from 7th class (15,37 MB)
  4. Pupils from 8th class (22,14 MB)