Mezinárodní projekt NATURE AROUND US

V letošním školním roce  mezi děti  e Twinningového kroužku přibylo  několik nových členů, kteří si postupně osvojují dovednosti  práce s ITC nástroji, zároveň se zdokonalují ve  schopnosti komunikovat v v anglickém jazyce a také se učí pracovat s projektovým portálem. Pro naše nové členy jsme hledali vhodné téma projektu, které by je zajímalo a zároveň jim umožňovalo postupně si osvojovat všechny potřebné dovednosti.