Mezinárodní projekt „Nature around us”

V letošním školním roce  mezi děti  e Twinningového kroužku přibylo  několik nových členů, kteří si postupně osvojují dovednosti  práce s ITC nástroji, zároveň se zdokonalují ve  schopnosti komunikovat v v anglickém jazyce a také se učí pracovat s projektovým portálem. Pro naše nové členy jsme hledali vhodné téma projektu, které by je zajímalo a zároveň jim umožňovalo postupně si osvojovat všechny potřebné dovednosti.  Zvolili jsme si téma příroda a pro spolupráci jsme si tentokrát vybrali  kamarády ze Slovenska,  kteří byli naladěni na stejnou notu. Slovo dalo slovo a my jsme založili další z řady mezinárodních projektů naší školy „Nature around us“. Partnery jsou nám děti ze  ZŠ Čaňa. Hlavním cílem projektu je navázat přátelství se slovenskými dětmi a společně se věnovat zvoleným   tématům: život v lese,  na louce, na horách a  v rybníce.

V rámci kroužku e Twinning si průběžně opakujeme znalosti z hodin přírodovědy  a připravujeme jednoduché prezentace k jednotlivým okruhům v česko – anglické verzi. Naši partneři ze Slovenska s námi zase sdílí své výstupy ve slovensko – anglické verzi. Ve skutečnosti se tedy  všichni navzájem učíme  jazyky tři - jazyk český, slovenský a anglický.  Velmi oblíbenou aktivitou projektu je setkávání se se slovenskými dětmi a jejich p. učitelkami prostřednictvím  nástrojů chat a skype.  V uplynulém období jsme vzájemně porovnávali oslavy svátků, činnosti školy, školní předměty, termíny a délku prázdnin, každodenní aktivity dětí v České  a Slovenské republice.

Členy e Twinningového kroužku zapojenými do projektu „Nature around us“ jsou:

Denisa Kodytková                          4. ročník

Kristýna Kolářová                           4. ročník

Karolína Hlubinková                       4. ročník

Alexej Gujda                                  5. ročník

Libor Hampl                                   5. ročník

Josef Rathouský                             5. ročník

Filip Zatloukal                                8. ročník

Tomáš Jurný                                   8. ročník

Marek Čech                                    8. ročník

 

Přílohy

  1. Projektový tým z České republiky (7,10 MB)
  2. Wild animals (329,32 KB)
  3. Czech Mountains (309,30 KB)
  4. Ponds in the Czech Republic (458,82 KB)