Členství v SRPŠ

VÁŽENÍ RODIČE, VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI NAŠÍ ŠKOLY!

Dovolte nám, abychom Vás touto cestou přizvali k naší vzájemné spolupráci.

Spolek je právní platformou pro dobrovolnou účast rodičů či partnerů a přátel školy, s demokratickým a transparentním rozhodováním, otevřenou organizační strukturou a hospodařením plně přístupným veřejné kontrole.

Spolek se skládá s těchto orgánů: Výboru, Kontrolní komise a Rady rodičů, jejímž členem by měl být alespoň jeden z rodičů dětí z každé školní třídy či třídy MŠ.

-  Pokud Vám záleží na kvalitě a dobrých podmínkách pro benešovské děti, staňte se členem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic.

-  V každé třídě budou k dispozici Stanovy a Zásady hospodaření a bude prostor pro případnou diskusi a pro výběr dalších zástupců do Rady rodičů. Kdo budete mít zájem přidat se k nám, kontaktujte nás na e-mail: srps.benesov@seznam.cz, nebo koudyhana@seznam.cz

-  Spolek je otevřený nejen rodičům, ale i dalším občanům města a okolních obcí.

Zájemce o členství ve spolku chceme ujistit, že aktivity spolku hodláme organizovat s maximální efektivitou a s plným respektováním časových možností všech, kteří se do činnosti jakkoli zapojí.

-  Bližší informace (včetně plného textu Stanov a Zásad hospodaření) jsou k dispozici na http://www.zsbenesov.cz

-  Dotazy, návrhy či podněty směřujte prosím na: srps.benesov@seznam.cz, nebo koudyhana@seznam.cz

-  Přihlášku nového člena je možné vyplnit a odevzdat prostřednictvím třídní učitelky, prostřednictvím ředitele či sekretariátu školy, zasláním na adresu sdružení, přihlášením prostřednictvím e-mailu srps.benesov@seznam.cz, nebo koudyhana@seznam.cz

-  Členský příspěvek na školní rok 2017/2018 ve výši 200,-- Kč splatný do 30. 11. 2017 můžete uhradit prostřednictvím

bankovního účtu č. 43-8066830257/0100

nebo Marii Geršlové v kanceláři školy

nebo v hotovosti po domluvě s H. Minxovou – tel.605484169

 

Za výbor spolku: Petra Vondálová