Mezinárodní projekt „STORY - BASED ENGLISH TEACHING”

Dne 16. 10. 2011  se  naše  škola přes aktivitu eTwinning   opět zapojila do mezinárodního projektu   tentokrát  s názvem „STORY - BASED TEACHING ENGLISH“. Tento tajuplný název nese prostou myšlenku, a sice učit děti jazykům prostřednictvím toho, co mají nejraději – pohádkami, příběhy a zábavnými aktivitami.

Projektový záměr: „ Učme se anglickému jazyku prostřednictvím pohádek a příběhů z celého světa“ budou s námi sdílet děti z partnerských škol v Turecku, Polsku, Francii a Rumunsku. Úkolem každého účastníka projektu  bude  pro projektové činnosti vybrat příběh či pohádku, která by co nejvýstižněji charakterizovala kulturu, umění nebo literaturu dané země.  Na nás ostatních pak bude dané  příspěvky přečíst, přeložit, prodiskutovat a splnit aktivity, které by měly vést ke zdokonalování jazykových znalostí, dovedností práce s ICT technologiemi a pravděpodobně prověří i náš smysl pro humor a  kreativitu.

Práce na projektu probíhá přes eTwinning, což je aktivita Evropské komise, jejímž cílem je umožnit učitelům a žákům mateřských, základních a středních škol spolupracovat on line v bezpečném prostředí. Dvě nebo více evropských škol tak společně realizují projekty - vytvářejí a sdílejí dokumenty, texty, obrázky, videa a komunikují ve společném virtuálním prostoru – Twinspace. Naše škola má s náplní i realizací projektových aktivit prostřednictvím e Twinningu  zkušenost z loňského školního roku, a proto věříme, že se nám i letos podaří úspěšně naplnit cíle, se kterými do projektu vstupujeme.

Prvním krokem, kterým jsme zahájili činnost na projektu Story - Based English Teaching, byla registrace žáků na eTwinningovém portálu.  Naši školu zde reprezentují děti, které jsou členy  zájmového kroužku mezinárodní projekt :

Adam Svoboda (4. ročník)

Anna Zemánková (5. ročník)

Michaela Kováčová (5. ročník)

Lucie Konečná (5. ročník)

Marie Hebelková (5. ročník)

Hana Přikrylová (6. ročník)

Michaela Menšíková (6. ročník)

Petra Rathouská (6. ročník)

Michal Štarman (6. ročník)

Tomáš Jurný (6.ročník)

Vojtěch Pavlů (6. ročník)

Dominik Rosenberg (6. ročník)

Marek Čech (6. ročník)

Filip Zatloukal (6. ročník)

Monika Koudelková (7. ročník)

Petra Luňáčková (7. ročník)

Barbora Novotná (7. ročník)

Jakub Koudelka (7. ročník)

Lenka Švédová (8. ročník)

Jana Kejíková (8. ročník)

Kateřina Pilátová (8. ročník)

Karolína Tichá (8. ročník)

Terezie Kozlovská (8. ročník)

 Mgr. Marie Švancarová

 

Žáci ze zájmového kroužku

Přílohy

  1. Certifikát za projekt STORY-BASED ENGLISH TEACHING (83,18 KB)