Naše škola

„Our school is cool“ byl slogan, kterým děti projektového kroužku zakončily své zamyšlení nad  školou, kterou navštěvují. Tento slogan v překladu znamená, že naše škola je „skvělá, super, prostě prima“ a v tomto duchu  jsme se ji  snažili vypodobnit  i našim mezinárodním partnerům v dalším projektovém vstupu.

Škola pro děti neznamená jen učení, ale především vztahy a kamarádství, legraci o přestávkách, oblíbené činnosti a předměty, školní obědy a spoustu dalších postřehů.  O tom všem jsme diskutovali v rámci zájmového kroužku a výsledkem našeho povídání pak byly komiksy, ve kterých děti zachycují situace a postřehy z běžných vyučovacích hodin i mimoškolních aktivit na naší škole.

Toto téma se samozřejmě neobešlo bez fotografií a prezentací, které vystihující odlišnosti škol  jednotlivých  zemí spolupracujících na projektu. Vzájemně jsme si tedy vyměnili  naše dokumentační materiály a zároveň jsme porovnávali systémy  školství  v České republice, Turecku, Polsku, Francii a Rumunsku .I když by se nám líbilo mít  např. delší prázdniny v době oslav významných svátků země, shodli jsme se na tom, že bychom neměnili  a že naše škola je prostě „cool“.

Komiksy vytvářely děti ze 6. a 8. ročníku, děvčata  ze 7. ročníku – Monika Koudelková a Petra Luňáčková jsou autorkami prezentace s názvem „Our school“ a  přiložených fotografií.

Za  skvěle odvedenou práci si všichni zaslouží velikou pochvalu!

Mgr. Marie Švancarová

Přílohy

  1. Our School (7,03 MB)