Velikonoce

Výuková metoda založená na srovnávání kultur a tradic rozličných národů, v tomto případě tradičních oslav velikonočních svátků u nás, ve Velké Británii, Polsku, Řecku a dalších evropských zemích, byla pro naše děti zajímavá a mnohdy přinesla velmi překvapivé závěry. O to více se děti těšily na připravovaný projekt s názvem Velikonoce, jehož průběh a obsah jsme se rozhodli zprostředkovat našim mezinárodním přátelům a to formou fotografií, prezentace, dopisů a velikonočních pohlednic.

V rámci projektového dne, který proběhl v naší škole 20. 4. 2011, putovali žáci 1. stupně za velikonočním tajemstvím. Na téma Velikonoce plnily děti úkoly v jazyce českém i anglickém, matematice a v pracovních činnostech. Dověděly se o tradicích, které se u nás dodržovaly před mnoha lety, vyrobily si netradiční velikonoční dekorace, řešily početní úkoly a osvojily si anglickou slovní zásobu vztahující se k Velikonocům. Všechny získané poznatky musely pak uplatnit při poslechu písniček, nácviku říkanek, vyluštění tajenek a rébusů. Asi nejvíce jsme si všichni užili hledání velikonočních vajíček ukrytých v prostorách školy.

S výzdobou školy nám opět pomohla paní učitelka Hana Veselá v rámci výtvarné výchovy ve 4. a 5. ročníku. Kraslice, velikonoční přání, symboly jara, ilustrace velikonočního koledování a mnoho dalších námětů bylo po několik týdnů náplní hodin výtvarné výchovy v těchto ročnících. Nemalou měrou do projektu tentokrát přispěli i žáci 3. ročníku s paní učitelkou Lucií Přichystalovou, kteří pro naše účely v hodinách anglického jazyka nakreslili a popsali velikonoční zajíčky.

Přílohy

  1. Easter (7,87 MB)