Těšíme se na prázdniny

Školní rok uběhl jako voda a nám nezbývá než všem mezinárodním partnerům, s nimiž jsme spolupracovali v projektu "Our life", popřát příjemné prožití prázdnin. V posledních měsících školního roku jsme si vyměnili informace o oslavách Svátku matek a Mezinárodního dne dětí. Odeslali jsme dopisy, ve kterých děti v anglickém jazyce popisují své plány na prázdniny a dopisy se stejnou tématikou jsme také obdrželi od našich přátel.

Za velký úspěch v oblasti práce s ICT technologiemi považujeme dokončení video materiálu o našem regionu, a proto dodatečně dokládáme webový odkaz, na kterém je možno videa zhlédnout.

www.youtube.cz

Benešov video prezentace

Boskovice video prezentace

Rádi bychom touto cestou pochválili děti za velmi svědomitý přístup k práci na projektu. Zejména si ceníme toho, že se do všech činností aktivně zapojovaly po celou dobu trvání projektového programu. Těší nás, že ohlasy dětí na mezinárodní spolupráci byly jednoznačně kladné a byli bychom rádi, kdyby se aktivity tohoto typu staly trvalou součástí výuky a výchovy dětí na naší škole.

Poděkování patří všem paním učitelkám a ročníkům, které nám s realizací projektu během školního roku pomáhaly. Děti projektového kroužku, které odvedly skvělou práci, bychom rádi ještě jednou zmínili.

Monika Koudelková, Petra Luňáčková - tvorba prezentací, video pohlednic, plakátů, projektových stránek

Jakub Koudelka, Lucie Kovářová, Barbora Novotná, Monika Koudelková, Petra Luňáčková - výzdoba školy k jednotlivým tématům, vyhledávání potřebných informací a jejich vkládání na projektový portál

Hana Přikrylová - tvorba video pohlednic našeho hlavního města

Filip Zatloukal, Vojtěch Pavlů, Adam Svoboda - pořizování fotografického materiálu k námětům

Michaela Menšíková, Petra Rathouská, Marek Čech, Michal Štarman, Tomáš Jurný, Valerie Hadravová, Hana Přikrylová, Petra Luňáčková, Monika Koudelková, Barbora Novotná - napsali a obdrželi nejvíce dopisů

Dominik Rosenberg - hlavní "kameraman"

Marek Čech, Hana Přikrylová, Valerie Hadravová, Dominik Rosenberg, Filip Zatloukal, Petra Rathouská, Michaela Menšíková, Barbora Hlubinková, Adam Svoboda - nejvíce promluv na video

Zvláštní poděkování patří chlapcům Jakubu Sedlákovi a Lukáši Hadravovi (9. roč.), kteří nám ochotně pomohli s realizací projektového videa a z našich záznamů vytvořili krátké filmy s názvem "Welcome to our region".

Přejeme dětem i Vám všem "pohodové prázdniny" nabité spoustou příjemných zážitků a chvil. Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se nashledanou v příštím školním roce.