Naše hlavní město

V měsíci březnu bylo úkolem všech účastníků mezinárodního projektu Our life popsat hlavní město své země.

Plnění tohoto úkolu bylo převážně zkouškou práce s počítačem a internetem. Děti na různých internetových portálech vyhledávaly potřebné informace vztahující se k našemu hlavnímu městu, kopírovaly nalezené informace do svých připravených souborů, stahovaly a upravovaly obrázky. Jak se ukázalo, tyto dovednosti členové našeho projektového zájmového kroužku ovládají na výbornou. Některé z dětí využily volného času o jarních prázdninách a navrhly pohlednice našeho hlavního města Prahy.  Z velkého množství velice kvalitních prací se dalo jen stěží vybrat tu nejhezčí pohlednici. Přesto nejvíce obdivu sklidily příspěvky Hanky Přikrylové (žákyně 5. ročníku), které jsme následně umístili na projektový portál a nabízíme je ke zhlédnutí i Vám.

Hanka Přikrylová i ostatní děti odvedly skvělou práci a právem jim za ni náleží velká pochvala !