Naše škola

První výměnná korespondence proběhla úspěšně, obdrželi jsme dopisy, fotografie a pohlednice z mnoha zemí. Tuto korespondenci budeme opětovat v měsíci prosinci, kdy mimo jiné, popřejeme našim mezinárodním přátelům šťastné prožití vánočních svátků.

Dalším, v pořadí druhým, námětem projektu bylo téma „Our school“. V měsíci říjnu  účastníci projektu  „Our life“  tvořili a vkládali příspěvky o svých školách na projektový portál.Tak tomu bylo i u nás. Děti ve svých textech popsaly budovu  školy, zmínily se o  její historii, velikosti a  vybavenosti školních prostor. Vyjádřily svůj vztah ke škole, vyjmenovaly oblíbené či neoblíbené školní předměty, školní i mimoškolní aktivity, a také neopomněly zmínit školní stravování. Pro podbarvení textů bylo pořízeno a přiloženo několik fotografií. 

Žáci 4. ročníku  v rámci hodin anglického jazyka popsali svoji třídu. Posléze  zhotovili i přehledný  snímek své učebny. V návaznosti na popis místa byla do učiva Aj ve 4. a 5. ročníku zařazena rozšiřující slovní zásoba z prostředí školy, potřebná pro další práci na tématu.

Naše poděkování patří i paní učitelce Haně Veselé, která se v rámci předmětu výtvarná výchova ve 4., 5 .a 6. ročníku, ujala úkolu časově i technicky nejnáročnějšího. Finálním výsledkem úsilí dětí i paní učitelky jsou nástěnné rozvrhy hodin a výtvarné ztvárnění školních prostor, jež můžete zhlédnout ve vestibulu školy.

Ukázka práce na projektovém portálu

 K nahlédnutí zde: http://skola.benesov-u-boskovic.cz/dokumenty/2010/portal.doc

 

Fotogalerie z práce žáků 4., 5. a 6. ročníku