Svatý Mikuláš a Vánoce

Měsíc prosinec patří bezesporu k nejkrásnějším měsícům v roce. Nabízí kouzelnou atmosféru v adventním čase, mnoho báječných prožitků a chvil strávených s našimi nejbližšími, ale i mnoho inspirativních témat do školních tříd. Jak jinak než se v tomto měsíci věnovat dvěma nejoblíbenějším svátkům v roce. A tak tomu bylo i v naší škole v rámci mezinárodního projektu Our life, kde jsme si témata St. Nicholas a Christmas také užívali.

Přípravami na tyto svátky žila celá škola. Využili jsme toho a střádali jsme materiál pro projektové prezentace, vánoční a novoroční přání. Úžasná předvánoční atmosféra panovala zejména u nejmladších dětí naší školy, a proto jsme tentokrát o spolupráci požádali v mateřské škole, školní družině a 1. ročníku. Paní učitelky nám byly velmi nápomocny, připravily s dětmi spoustu krásných výrobků a fotografií dokumentujících jejich práci na tématech. Děkujeme tedy p. učitelkám Jitce Trundové, Adéle Staňkové, Markétě Blahové a Ivaně Koudelkové za ochotnou a pro nás velmi inspirativní spolupráci.

Hlavní náplní měsíce prosince byla i další výměnná korespondence. V hodinách anglického jazyka jsme našim mezinárodním přátelům popsali obyčeje a tradice vztahující se k Mikuláši a Vánocům v České republice. Texty byly nejen součástí dopisů, ale byly vloženy i na projektový portál spolu s několika novoročními přáními a prezentacemi. Na psaní dopisů, tvorbě prezentací a PF přání se tentokrát podílela 5. a 6. třída. Tento náročný úkol zabral dětem mnoho z jejich volného času, a proto patří poděkování i jim. Zhostily se ho na výbornou. K dopisům byla přiložena novoroční přáníčka, která pro nás k tomuto účelu připravila 1. třída. V rámci práce na projektu již byla navázána mnohá přátelství, a tak byly dopisy tentokrát adresovány konkrétním zemím a dětem.  "Merry Christmas and a Happy New Year" jsme popřáli dětem a pedagogům v Německu, Litvě, Polsku, Finsku, Řecku, Itálii a Portugalsku.

Nejen našim mezinárodním přátelům, ale i Vám všem přejeme správné vykročení do nového roku, spousty krásných zážitků, pevné zdraví, štěstí a pohodu po celý příští rok!

Ke stažení :