Dopravní výchova ve 4. ročníku

Cílem dopravní výchovy ve 4. ročníku je bezpečné chování dětí v silničním provozu, předvídání rizik, správné vyhodnocování situace, získání a utváření návyků do budoucna.

Přitom nejvhodnější formou učení je přirozené a nenásilné působení, učení se prostřednictvím hry a praktické aplikace. V provozu na pozemních komunikacích více než kde jinde platí, že ke správnému jednání nepostačuje pouze znalost naučená z knih a testů, nutné je, aby byla vždy v převažující míře doplněna praktickým uplatněním takto získaných vědomostí.

V měsíci září si na naší škole slečna Michaela Kovářová, studentka PdF Masarykovy univerzity v Brně, vyzkoušela kromě jiných předmětů výuku dopravní výchovy ve 4. ročníku.