Výuka na dopravním hřišti

V úterý 24. října 2017 žáci a žákyně 4. ročníku absolvovali výuku dopravní výchovy na DDH v Blansku.  Podzimní cyklus se skládá ze dvou částí.

Teoretická část se uskutečnila  v učebně, kde nejprve proběhlo ověření znalostí z dopravní výchovy a dále byla probíráno povinné a doporučené vybavení jízdního kola, základní ustanovení pro chodce a cyklisty, základní dopravní  značky pro chodce a cyklisty, vyjíždění od okraje vozovky, vyjíždění z místa ležícího mimo vozovku, rychlost jízdy, bezpečná vzdálenost mezi vozidly, znamení o změně směru jízdy, zastavení, předjíždění, objíždění, odbočování.

Praktická část proběhla na DDH, kde si žáci nasadili ochranné přilby a pod vedením instruktorky dopravní výchovy a za pomoci pedagogického doprovodu byly prakticky procvičovány všechny důležité úkony správného cyklisty.

Mgr. Leona Koledová

 

Výuka na dopravním hřišti

  Dopravní výchova v základních školách má své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především proto, že nejvíce ohroženou věkovou kategorií účastníků provozu na pozemních komunikacích jsou právě děti. Provoz na našich ulicích a silnicích je čím dál hustší, a tedy i nebezpečnější.

    Každoročně se zvyšuje počet dopravních nehod, a tím i postižených osob. Často se setkáváme s bezohledností, agresivitou a riskováním. Chceme-li děti uchránit před nehodami, je důležité včasné učení základních pravidel bezpečného chování v provozu na pozemních komunikacích. Je důležité děti naučit jak se disciplinovaně a samostatně chovat v různých dopravních situacích, na ulici, hřišti a znát základní pravidla i rizika při pohybu v silničním provozu.

   V případě některých žáků se tak základní škola stává první institucí, kde se podrobněji obeznámí s dopravními prostředky, základními barvami, světelnými signály a dalšími důležitými poznatky o dopravě.

   Proto i žáci naší základní školy se pravidelně účastní výuky na dopravním hřišti v Blansku.