Útěk do divočiny

Pod názvem „Útěk do divočiny“ se skrývá environmentální projekt střediska ekologické výchovy Rychta v obci Krásensko. Do tohoto projektu se zapojili také žáci našeho 8. ročníku. V průběhu celého školního roku plnili osmáci úkoly na téma les – pozorovali les jako výtvarný objekt, fotografovali otisky stop ve sněhu či proměny jarního lesa.

Svoji roční práci završili žáci účastí na závěrečné konferenci konané 21. května, kde před zástupci ostatních zúčastněných škol prezentovali své výsledky. Protože hlavním cílem projektu bylo přiblížit dětem dění v lese, nemohla i zde chybět hlavní část probíhající přímo v terénu. Na soutěžní týmy jednotlivých škol čekal orientační běh lesem doplněný soutěžními stanovišti s úkoly. V cíli byli všichni účastníci odměněni drobnou cenou.

Mgr. Petra Ondroušková