Poslední krok 9. třídy v projektu Škola udržitelného života

Naše škola se účastní programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Evropské unie Erasmus+.

V minulém školním roce jsme splnili všechny přípravné kroky projektu a letos na nás čekala realizace. Jako první jsme se v září pustili do výroby krmítek pro hmyz a koupátek pro ptáky. Hotové výrobky jsme rozmístili v parku u školy.

Hlavní úkol, kterým byla výsadba dvou ovocných stromů, jsme si nechali na říjen. S přípravnými pracemi nám pomohl obecní úřad v čele s panem starostou. Stromy jsme si sami vybrali a zakoupili v zahradnictví Šmelcovna v Boskovicích. Po poradě se zahradnicí jsme vybrali dvě třešně. Sázení proběhlo ve čtvrtek 14. října na louce u fotbalového hřiště. Při této příležitosti jsme zorganizovali program pro žáky 1. ročníku naší základní školy. Prvňáčci nám zarecitovali básničku a pak si s námi zahráli pár her, jejichž společným tématem byl strom. Za odměnu od nás dostali námi upečené perníčky. Na závěr akce jsme se s prvňáčky sešli u „našich“ třešní a vzájemně si slíbili, že až my z benešovské školy odejdeme, budou se o stromy starat oni.

Děkujeme obecnímu úřadu a panu starostovi Antonínu Rusovi za podporu a pomoc při realizaci projektu.

                                                                               Mgr. Petra Ondroušková a žáci 9. ročníku