Den Evropy

Žáci 1. - 5. ročníku se během měsíce května a června účastnili projektu Den Evropy. Nejdříve, zvlástě prvňáčci, zaměřili pozornost na Českou republiku, jako součást Evropy. Během výuky se žáci zapojovali do získávání různých materiálů o našem kontinentu. Zaměřili svou pozornost na zvýšení znalostí a vědomostí o evropských státech v oblastech: zeměpisných, přírodovědných, historii, ale i zajímavostí kulinářských - co je v které zemi národním pokrmem. Bez povšimnutí nezůstaly ani významné pamětihodnosti evropských zemí. Formou vyprávění, nástěnek, videoprodukcí na interaktivní tabuli si žáci zvýšili a upevnili nové poznatky a zlepšili orientaci na mapě Evropy.