Záložka do knihy spojuje školy podruhé

V letošním školním roce se žáci 6. a 7. ročníku již podruhé zúčastnili projektu Záložka do knihy spojuje školy, který realizuje Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - Pedagogická knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě.

V rámci projektu žáci vyrobili záložky, které si vyměnili se žáky Základní školy Jozefa Hanulu z Liptovských Sliačí. Obec leží v jednom z nejhezčích koutů Slovenska, na Liptově. Pro školu a obec je typický vztah k regionu, folkloru a všemu lidovému. Proto je škola zaměřena na výuku regionální výchovy a lidové kultury.

Doprovodnou akcí projektu byla práce s knihami, kterou je třeba podle našeho názoru neustále rozvíjet. Žáci šesté třídy si donesli oblíbenou knihu, o které popovídali ostatním spolužákům. Sedmáci měli úkol trošku jiný. Doma, popřípadě v knihovně, měli najít největší, nejmenší, nejútlejší a nejsilnější knihu. Ve škole jsme tuto práci vyhodnotili a vybrali z každé kategorie "vítěze". Dalším úkolem pro sedmáky byla anketa, kterou realizovali především v řadách dospělých čtenářů. Cílem bylo zjistit, jaké knihy respondenti čtou, jaká literatura je u nich v oblibě a kterou si naopak neoblíbili. Výsledky žákovské práce jsme umístili na nástěnky ve třídách, kde se s nimi mohou seznámit i ostatní.

My jsme svůj úkol v rámci projektu splnili a teď se těšíme na záložky, které nám pošlou z naší partnerské školy. Byli bychom rádi, kdybychom si našli nové přátele a naše spolupráce by pokračovala i nadále. Tím by se zcela naplnil cíl tohoto projektu a práce a prostředky pořádajících organizací byly vynaloženy smysluplně.