Vykročili jsme ke Škole udržitelného života

Naše škola se účastní programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Evropské unie Erasmus+.

Do projektu jsou zapojeni žáci 8. ročníku. Co vše již zvládli a co je ještě čeká?

„V letošním školním roce jsme splnili už pět kroků, další tři dokončíme na podzim. Na začátku projektu jsme se vytvářeli bezpečné prostředí ve třídě. Jedním z úkolů bylo ve skupinách za sedm minut nakreslit zadaný ekosystém, který jsme potom představili ostatním. Náš další úkol spočíval v tom, za pět minut najít a ukázat na webkameru věci ze seznamu bez toho, abychom se předtím jakkoliv domluvili. Byl to docela chaos, ale nakonec jsme posbírali vše.

Druhý krok byl zaměřen na vnímání sebe i místa. Část úloh jsme plnili na online hodinách např. kreslení našeho vysněného města, část jsme plnili přímo ve škole. V listopadu jsme se v tělocvičně pokusili o náš symbolický první krok. Hned po tom jsme si všichni lehli několik minut na podlahu, jen jsme tiše leželi na zemi a poslouchali relaxační hudbu. Bylo to uklidňující a velmi se nám to líbilo.  Jako další nás čekalo vyplnit pracovních listy o sebehodnocení a smyslovém vnímání. Své smysly jsme zapojili dne 15. prosince, kdy jsme se vydali ven za školu. Zastavili jsme se u altánu, zavřeli oči a poslouchali okolní zvuky, následně jsme ohmatávali větvičky stromů. Na školní fotoaparát a naše mobily jsme fotili přírodu. Sice byla mlha, ale snímky se nám povedly. Při venkovní procházce jsme měli za úkol sebrat nějaké přírodniny, ze kterých jsme sestavili obrázky. Za domácí úkol jsme měli vytvořit pocitovou mapu Benešova, mohli jsme do ní zapojit i rodiče a prarodiče.

Tématem třetího kroku bylo přemýšlení o udržitelném životě. Celá tato část proběhla v online výuce. Nejvíce nás bavilo stavění věže ze špejlí, protože jsme mohli uplatnit svoji kreativitu a schopnost improvizace. Po seznámení se s principy udržitelného života jsme společně sepsali X-tero naší obce.

I čtvrtý krok, ve kterém jsme poznávali místo do hloubky, jsme museli zvládnout v distanční výuce. Do sdílené tabulky jsme zaznamenali informace, které o Benešově víme, chceme vědět, jak je zjistíme a co jsme se dozvěděli. Z odpovědí jsme vytvořili nástěnku. Příjemným oživením byla online beseda s paní učitelkou, kronikářkou, knihovnicí Jaroslavou Kolářovou, která nám povídala o svém životě, mládí, o tom, jak se na Benešově dříve žilo. Své vyprávění doplnila fotkami. Svůj vztah k Benešovu jsme pokusili vyjádřit sepsáním básní a příběhů.

Po návratu do školy jsme se vrhli na pátý krok - plánování budoucnosti místa. Vymysleli jsme několik návrhů, jak vylepšit naše okolí. Z nich jsme vybrali tři - vysazení stromů, vyrobení pítka pro ptáky a krmítka pro hmyz. Naši výslednou práci jsme představili panu starostovi, paní konzultantce projektu, našim paním učitelkám a žákům 9. třídy. Pro lepší zážitek jsme na prezentaci připravili tematické občerstvení. Protože jedním z naších plánů je výsadba ovocných stromů, upekli jsme tři druhy ovocných dezertů: hruškový cheesecake, taštičky s jablky a francouzský vláčný koláč s třešněmi.

Příští školní rok nás čeká třídenní výukový pobyt v Krkonoších a především dokončení realizace našich návrhů. Už teď se na vše moc těšíme.“

                              Za žáky 8. ročníku Anna Novotná, Gabriela Kolářová, Matěj Chlup, Robert Zemánek