Záložka do knihy spojuje školy

Naše škola se letos zapojila do 2. ročníku projektu Záložka do knihy spojuje školy. Cílem projektu je podpora dětského čtenářství a navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami prostřednictvím výměny záložek do knih. Na základě přihlášek byly z českých a slovenských škol vytvořeny dvojice podle typu školy a počtu přihlášených žáků. Oběma školám byla zaslána kontaktní adresa přidělené partnerské školy ve druhém státě.

Z naší školy se do projektu zapojili žáci 6. a 7. ročníku, kterým byla přidělena výměna záložek s žáky 6. ročníku ZŠ Sološnica. Projekt jsme pojali formou oblíbené knihy, kterou si žáci přinesli do školy a připravili si o ní krátké povídání. Vzájemně si knížky představili, prolistovali, podiskutovali o nich. Nenásilně jsme přešli k brainstormingu, ze kterého vyplynula nezbytná pomůcka při četbě – záložka. V pracovních činnostech a českém jazyce jsme vyrobili záložky prostřednictvím ubrouskové techniky. Snad se našim partnerům ze Slovenska budou líbit a navážeme bližší spolupráci.