Velikonoce

V rámci projektového dne, který proběhl 20. 4. 2011, putovali žáci prvního stupně za velikonočním tajemstvím.  Každou vyučovací hodinu byli v jiné třídě, kde si vyzkoušeli znalosti z různých předmětů.

V českém jazyce si děti složily velikonoční básničku pomocí puzzle. Dověděly se o tradicích, které se dodržovaly před mnoha lety. Našly v koledách rýmy a v nižších ročnících také různá písmena.

V anglickém jazyce si děti osvojily slovní zásobu vztahující se k Velikonocům a také se seznámily s tradicemi oslav tohoto svátku ve Velké Británii. Jejich úkolem pak bylo získané poznatky uplatnit při poslechu písniček, nácviku říkanek, vyluštění tajenek a rébusů. Asi nejvíce jsme si všichni užili hledání velikonočních vajíček ukrytých v prostorách školy.

Matematiku jsme propojili s výtvarnou výchovou a vymalovali si velikonoční vejce, u kterých jsme si správné barvy spočítali. Dalšími početními úkoly byly slovní úlohy, u kterých jsme např. pomocí obvodu zjistili, kolik kraslic bylo nazdobeno. Nebo jsme si spočítali, kolik maminka zaplatila za velikonoční zajíčky.

V praktických činnostech si děti vyrobily netradiční velikonoční beránky, slepičky s kuřaty, závěsná ozdobná vejce a nazdobily kraslice.

Ke konci dne všechny děti dostaly diplomy, neboť si vedly celý den skvěle. Odměnou jim ale byly především skvělé zážitky z netradiční výuky.

Celý den se nám všem líbil a příjemně nás přenesl do jarních prázdnin a velikonočních svátků.