Projekt Den Země

Poslední den před velikonočními prázdninami jsme ve škole na 2. stupni zažili jinou výuku než obvykle. Vyučující pro nás uspořádali projektový den s názvem Den Země, který byl zaměřený především na třídění odpadu.

Ráno jsme si všichni napsali krátký úvodní test, v němž jsme odpovídali  na základní otázky týkající se třídění odpadu a zhodnotili jsme úroveň svých dosavadních znalostí a dovedností. Poté jsme se prostřídali u čtyř stanovišť.

Na prvním stanovišti jsme hledali informace na internetových stránkách a odpovídali na otázky z pracovního listu.

Na druhém stanovišti na nás čekala hromada odpadků, kontejnery a úkol: " Roztřiď všechny tyto odpadky do příslušných kontejnerů."

Třetí úloha spočívala ve zhodnocení vlastního chování ve vztahu k přírodě, nazývala se Zelená hranice.

Na posledním stanovišti jsme si zahráli ekologickou stolní hru Ekopolis.

Závěrem jsme znovu odpověděli na stejné otázky jako na začátku dne a porovnali jsme svoje předchozí a současné vědomosti. Ve většině případů jsme došli k pozitivnímu hodnocení a znalosti budeme co nejvíce využívat v praktickém životě, neboť jsme došli k přesvědčení, že je potřeba chovat se ekologicky a chránit tak planetu.

Ze všech zúčastněných byli vyhodnoceni 3 nejlepší žáci, kteří dostali odměnu věnovanou SRPŠ.