Základní škola a Mateřská škola Benešov

Stručná charakteristika naší školy...

V Základní škole a Mateřské škole Benešov probíhá předškolní vzdělávání dětí z Benešova a plnění povinné školní docházky žáků z obcí Benešov, Okrouhlá, Kořenec, Buková, Suchý a Boskovice.

Výchova a vzdělávání probíhá v areálu tvořeném třemi budovami a dvěma hřišti. Základní a Mateřská škola má základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu s kuchyní.

Organizace ZŠ a MŠ Benešov zaměstnává celkem 12 pedagogických pracovníků, 2 vychovatelky, 4 zaměstnance provozu a 2 kuchařky.

Základní škola Benešov Základní škola je organizovaná jako úplná, se všemi postupnými ročníky. V závislosti na počtu žáků dochází na I. stupni ke spojení dvou ročníků v jednu třídu Je spojována 4. a 5. třída a to pro výuku pracovních činností, výtvarné a hudební výchovy. Ostatní předměty jsou vyučovány samostatně.

Po vyučování se mohou žáci věnovat zájmové činnosti (viz Kroužky).

Na II. stupni probíhá výuka v hlavních předmětech samostatně, na výuku výchov jsou žáci dvou ročníků spojeni v jednu třídu.

Ve školním roce 2016/17 navštěvuje základní školu 141 žáků, z toho 88 žáků se vzdělává na prvním stupni, 53 žáků na stupni druhém.

Součástí základní školy jsou dvě oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 49 žáků.

Do mateřské školy dochází 25 dětí.

Při škole od školního roku 2010/2011 začalo pracovat Sdružení rodičů a přátel školy.