Základní škola a Mateřská škola Benešov

Stručná charakteristika naší školy...

V Základní škole a Mateřské škole Benešov probíhá předškolní vzdělávání dětí z Benešova a plnění povinné školní docházky žáků z obcí Benešov, Okrouhlá, Kořenec, Buková, Suchý a Boskovice.

Výchova a vzdělávání probíhá v areálu tvořeném třemi budovami a dvěma hřišti. Základní a Mateřská škola má základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu s kuchyní.

Organizace ZŠ a MŠ Benešov zaměstnává celkem 13 pedagogických pracovníků, 2 vychovatelky, 4 zaměstnance provozu a 2 kuchařky.

Základní škola Benešov Základní škola je organizovaná jako úplná, se všemi postupnými ročníky. V závislosti na počtu žáků dochází na I. stupni ke spojení dvou ročníků v jednu třídu. Jsou spojeny pro výuku pracovních činností, výtvarné, hudební a tělesné výchovy. Jazyky a matematika jsou vyučovány samostatně.

Po vyučování se mohou žáci věnovat zájmové činnosti (viz Kroužky).

Na II. stupni probíhá výuka v hlavních předmětech samostatně, na výuku výchov jsou žáci dvou ročníků spojeni v jednu třídu.

Ve školním roce 2015/16 navštěvuje základní školu 140 žáků, z toho 92 žáků se vzdělává na prvním stupni, 48 žáků na stupni druhém.

Součástí základní školy jsou dvě oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 49 žáků.

Do mateřské školy dochází 23 dětí.

Při škole od školního roku 2010/2011 začalo pracovat Sdružení rodičů a přátel školy.