Výroba létajících draků v hodinách pracovních činností

Žáci 7. třídy v rámci pracovních činností vyráběli létající draky. Aby draci opravdu letěli, je zapotřebí, aby žáci pracovali precizně. Proto jsme byli všichni příjemně překvapení, že nám v úterý 19. října všichni testovaní draci, vyrobení ve škole, krásně letěli a žáci tak byli připravení na školní drakiádu, která se konala ve čtvrtek 21. října.

Bc. Vít Pernica