BanalFatal!

Úrazy se často stávají při banálních situacích a mohou mít fatální následky. Tuto skutečnost použili lektoři při pojmenování výukového programu pro žáky 2. stupně zaměřeného na prevenci rizikového chování vedoucího k možnému úrazu páteře a míchy.

Cílem projektu je nejen předat autentickou, živou a zajímavou formou (kombinace osobní zkušenosti vozíčkáře, autentických videí, živé diskuse…) informace o úrazech páteře, jejich mechanismech, následcích a zejména prevenci, ale především dosáhnout sebereflexe dětí a mladých ohledně nebezpečnosti vlastního rizikového chování.

                                                                                                                                   Mgr. Petra Ondroušková