Návštěva Obecního židovského domu v Boskovicích

Na počátku měsíce října jsme se s žáky 8. a 9. ročníku vydali na výstavu „Židovské tradice a zvyky“, kterou do Boskovic zapůjčilo Židovské muzeum v Praze.

Byla nám představena trnitá historie židovského národa, tradice i jejich zvyky. Dokonce jsme ochutnali klasický židovský nekvašený chléb a izraelské sladkosti.

Tímto bych chtěla poděkovat vážené paní Alici Hrbkové za velmi poutavou a zajímavou přednášku.

                                                                                                                                                                   Mgr. Andrea Štarmanová