Domací příprava 14. - 17. 4.

Český jazyk

MluvniceVýznamové poměry opakování

 • pracovní list – viz příloha (odeslat ke kontrole)
 • uč. 66/10 - celé – se souvětím můžeš pracovat rovnou při doplňování
 • PS:64/5a; 65/6

 

Německý jazyk

Gramatika: - do sešitu NJ 1 zapsat:  předložka für – pro; Für wen? Pro koho?

                                                           předložka für se pojí se 4. pádem

                                                           opsat gramatickou tabulku na straně 25 nahoře

                    - vypracovat úkol b (pod gramatickou tabulkou) – podle vzoru – zaslat ke kontrole

                    - uč. 24/10 – přečíst + úkol a

                    - PS: 23/11 (podle vzorové věty), 12  - poslat obě cvičení

 

Anglický jazyk

Tvoření přídavných jmen ze sloves pomocí koncovek -ed, -ing

Rozdíly mezi přídavnými jmény – ed, -ing

 • zápis do sešitu – viz. příloha
 • plus vypsat dvojice přídavných jmen – tabulka učebnice str. 48 / cv. 2a
 • pracovní sešit str. 38 / cv. 1 + vložit do pr. sešitu papír a cvičení přeložit, str. 39 / cv.4 (vyfotit a poslat)
 • průběžně žákům zašlu odkazy k online procvičování
 • učivo o rozdílech včetně příkladů užití výborně vysvětleno zde:

https://www.helpforenglish.cz/article/2006042704-pleteme-si-bored-or-boring

 • videa k učivu dostupná na YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=iwWMq4o7zkE

https://www.youtube.com/watch?v=ZtbGbH64mJs

https://www.youtube.com/watch?v=4J9vt7dbdvs

 • naučit se slovní zásobu 4C

 

Matematika

Opakování mnohočleny PS str. 132, 133 – Test – vyplnit a poslat e-mailem.

Lineární rovnice

Uč – str. 88 – 93 – přečíst, udělat zápis do sešitu

Vysvětlení: https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU

PS – str. 135 – 137 – vypracovat a poslat e-mailem

Sledovat web Škola v pyžamu a vypracovat zadané úkoly

 

Dějepis

 • pracovní sešit 48/9; 49
 • učebnice str. 82-83
 • zápis do sešitu (příloha)
 • pracovní sešit 50/2, 3; 51/7

 

Fyzika

Elektrický proud - uč. str. 90

                             - zápis: Elektrický náboj = odvozená fyzikální veličina

                                                                     - určuje stav zelektrovaných těles, který se projevuje silovým působením na jiná tělesa

                                          Stavba atomu - elektrony mají záporný náboj, jsou v obalu atomu

                                                                  - protony mají kladný náboj a jsou v jádře atomu

                                                                  - neutrony v jádře atomu mají nulový náboj

                                          Elektricky neutrální tělesa obsahují stejný počet protonů a elektronů.

                                          ATOM - jádro - protony +

                                                                - neutrony 0

                                                    - obal - elektrony –

 

Přírodopis  

Vylučovací soustava - uč. str. 86 - 87 přečíst

                                    - nalepit / opsat zápis do sešitu (v příloze)

                                    - vyhledat si, co je to dialýza

 

Zeměpis  

Střední Evropa - Visegradské země - uč. str. 73 - 75

                                                           - nalepit / opsat zápis do sešitu (v příloze)

Souhrnné opakování Evropy: hlavní města - procvičovat online Zeměpis - Evropa hl. města  https://www.umimefakta.cz/pexeso

                                                  významná místa - projít si prezentaci, řešení poslat mailem do 17. 4.

                                                                                 https://1drv.ms/p/s!ApXb81vsalwchXoKLEjm70XXAVso?e=77UGyl

 

Chemie   

Nekovy - opakování učiva, vyplnit pracovní list a odeslat do 17. 4., práce bude hodnocena (váha 0,4)

Polokovy - uč. str. 54

                 -  nalepit / opsat zápis do sešitu (v příloze)

 

Přílohy

 1. Aj - přídavná jména (13,54 KB)
 2. D8 - zápis (14,07 KB)
 3. Významové poměry - opakování (14,08 KB)
 4. Př, Ch, Z - zápis (297,92 KB)